Tradiční výuka qigongu

Tradiční výukou qigongu je zde míněna výuka velmi starého čínského systému komplexního seberozvoje, školy Zhong Yuan Qigong.

ZY Qigong, je škola qigongu s velmi komplexním a logickým systémem výuky, který je dobře srozumitelný a použitelný i v západní kultuře, přestože pochází se staré Číny. Ze zkušeností mnoha praktikující je zřejmé, že qigong má zásadní účinky na zdraví těla i duše. Jeho praktikování není fyzicky náročné, podstata cvičení je zcela odlišná od sportovních aktivit západu i jógových ásan z Indických škol. Stáří školy ZY Qigong se v literatuře uvádí přes 7 tisíc let, v každém případě lze přijmout jako fakt, že kořeny cvičení a filozofie této školy qigongu sahají do dávné historie. Jedná se o systém, který byl z různých důvodů do relativně nedávné doby tajný, stejně jako i další školy qigongu, případně nebyl vyučován veřejně. Teprve v devadesátých letech minulého století byla rouška tajemství poodhalena a ZY Qigong se postupně začal vyučovat, a to i mimo Čínu. Tato skutečnost se ještě dnes odráží na tom, že je čínský qigong na západě znám mnohem méně, než třeba indická jóga, která byla poměrně populární již v šedesátých letech 20. století. 

Hlavní představitel školy, prof. Xu Mingtang říká, že Zhong Yuan Qigong je jednoduchá věda o životě. Je to tedy nejen velmi účinné zdravotní cvičení, ale také systém, který umožňuje člověku pochopit a poznat sám sebe - své tělo, energii i mysl (duši) a své místo ve světě. Věřím, že praktikování ZY Qigong pomůže najít cestu ke zdraví a k sobě samému i Vám. 

Více informací a přihlášení na kurzy najdete ZDE.