Reference

Mnoho dalších referencí včetně videí se sdílením absolventů výuky najdete ZDE.


V naší škole proběhl seminář relaxačních technik pro pedagogy a další zaměstnance školy. Profesionální přístup lektora, kvalitní příprava a kombinace teoretické a praktické části nám plně vyhovovala. Cvičení zaměřené na snižování celkové únavy, regeneraci po stránce duševní i fyzické, podporu lepšího soustředění, zlepšení paměti, představivosti apod., je v různých obměnách použitelné nejen pro samotné zaměstnance, ale i pro práci s dětmi ve třídách.

Základní škola a Mateřská škola Slapy, Mgr. Soňa Růžičková


Vážený pane Bc. Kochlíku,
chtěla bych Vám tímto poděkovat a ocenit Vaši práci v oblasti učení a osvěty metody Qi-gong. Důvodem, proč jsem Vás požádala o uspořádání výukového semináře v našem městě, je obecně rozšířený nedostatek léčebně-preventivní péče, zejména pak v oblasti duševního zdraví, o čemž mohu směle hovořit na základě své dlouholeté zkušenosti a praxe odborného psychiatra pro dospělé. Dlouho jsem přemýšlela, jak bych mohla ve smyslu prevence duševních onemocnění nějak přispět a něco svým pacientům i širší veřejnosti doporučit. Měla jsem na mysli techniku, která by u lidí vedla k převzetí odpovědnosti za své zdraví a která by v sobě zahrnovala terapeutické prvky uvolnění a zklidnění mysli, posílení vnitřní odolnosti a navození rovnováhy, aniž by lidé byli závislí na přítomnosti terapeuta a na jeho aktivním působení, jak tomu zpravidla bývá u hypnózy a jiných, např. imaginativních technik. Hledala jsem metodu nedogmatickou, ucelenou v systém a prověřenou delší tradicí, která by její účinnost potvrzovala. Qi-gong tato očekávání splňuje. Oceňuji, že jeho významnou složkou je práce s vizualizací a aktivní imaginací, relaxace, práce s dechem a s koncentrací pozornosti - to všechno jsou uznávané a používané postupy v psychoterapii, podobně jako práce s archetypy (např. archetyp stromu, posvátného ptáka nebo draka). Qi-gong je založen na pravidelném cvičení (tréninku), což vede k nácviku sebedisciplíny, k rozvoji ozdravujících návyků a posílení sebehodnocení; to vše vede k dalšímu osobostnímu rozvoji a nalézání vnitřních zdrojů. Cvičení jsou koncipována tak, že člověka ukotvují, posilují a uvádějí do rovnováhy. 
Srdečně blahopřeji k tomu, že jste se tento inspirující systém rozhodl studovat, praktikovat a dále předávat. Vaše podání je srozumitelné, ucelené a praktické; výuka je interaktivní. Děkuji za profesionální přístup a ochotu takový seminář uskutečnit na pozvání v našem městě.

S úctou MUDr. Veronika Pavlacká Vaverková, odborný psychiatr, Uherské Hradiště


Milý Petře, děkuji za Vaši "ochutnávku" skvělého cvičení pro mé kolegy. Mnozí poprvé slyšeli a zažili Qigong a ohlasy po mini kurzu byly opravdu skvělé :-). Myslím, že by více firem mohlo zařadit toto cvičení do aktivit svých lidí :-). VELMI DOPORUČUJI!! :-). Těším se na další akce s Vámi!

M.H.